Maalla ja mailla Maissa maiden tavoilla

Lohjan monitoimitalot ja aloite koulupäivien myöhäistämisestä

  • Julisteet on kuvittanut Liana Sorainen.
    Julisteet on kuvittanut Liana Sorainen.

Ennen heinäkuun taukoa, Lohjan valtuusto kokoontuu vielä kerran tänään. Asialista kuvaa hyvin millaisia haasteita Lohjalla on. Jokainen voisi lukea tilinpäätöksen 2018. Vaikka edellisessä valtuustonkokouksessa tehtiin paljon erittäin kipeitä leikkauspäätöksiä, tilanne ei näytä kovin hyvältä edelleenkään.

Lohjan taloudellisista priorisoinnista kertoo se, että kokouksessa päätetään Mäntynummen monitoimitalon hankkeesta tarveselvityksen pohjalta. Mäntynummen monitoimitalo on tarkoitettu 550 perus- ja esiopetuslapsille ja 180 varhaiskasvatuksen lapsille. Hinta-arvio koko komeudesta on 14-15 miljoonaa euroa. Voidaan kysyä, että jos lasten määrä laskee, kuten virkamiehet antavat ymmärtää, niin mistä saadaan lapsia tuohon isoon kouluun. Tietenkin tarkoituksena on sulkea alueen muut pienet koulut ja siirtää lapset tuohon uuteen isoon kouluun. Tulevaisuusnäkymä, jossa lapsia viedään takseilla tai busseilla kilometrien päässä oleviin isoihin kuuluihin on kuitenkin ristiriidassa ympäristöystävällisen ajattelun kanssa. Sen lisäksi lapset istuisivat jopa tunteja koulukyydissä, kouluun kävelymatkan sijasta.

Tuoreessa hallitusohjelmassa korostetaan kuinka maaseudun ja kylien elinmahdollisuuksia pitää turvata. Paikallisilla päätöksillä tehdään päinvastaisia päätöksiä, jotka kylien ja maaseudun kehityksen sijasta heikentävät kylien kehitysmahdollisuuksia. Valitettavasti Lohja ei ole poikkeus tässä asiassa. Lohja ei ole tiheän asuttu kunta, kuten vaikkapa Espoo tai Nurmijärvi.

Lohjan valtuusto päättää myös Järnefeltin yhtenäiskoulun rakennusurakan kilpailutuksesta. Päätösesityksen pääpointti on se, että uusi monitoimitalo tulee kaupungin omistukseen.

Jos haluat tietää lisää Lohjan investoinnista, niin Meidän Lohjan Facebookin sivuilla on Jan Tallqvistin yleisönosastonkirjoitus L-U 16.4.2019. Sieltä kopioin alla oleva investointilastan.

Näitä isoja kouluja/monitoimijataloja on Lohjalle viime vuosina valmistunut:
Routio 11.2m€,
Ojaniittu 11.7 m€,
Anttilan korjaus 8.1m€.
Työn alla/alkamassa ovat:
Lukion korjaus 11.2m€,
Laurentiustalo 23.6m€.
Suunnitteilla/valmistelussa ovat:
Ojamo 17.6m€,
Järnefelt 17-19m€ (uudisrakennus),
Mäntynummi 20.5-25.3m€ (vaihtoehdosta riippuen)
Yhteensä yli 120m€ investoinnit pelkästään koulujen rakentamiseen. Lisäksi päälle tulee vielä irtaimistot, piha- ja katutyöt yms., arviolta 10m€. Ja onhan Lohjalla on muitakin investointitarpeita kuin koulut.

On hyvä, että Lohja haluaa ratkaista sisäilmaongelmiaan, mutta hintalappu on kallis, eikä vain taloudellisesti. Kylät näivettyvät, kun kyläkouluja suljetaan ja palvelut karkaavat isompiin yksikköihin, väestö pienenee, ympäristöhaitat lisääntyvät, kun lapset kuljetetaan kouluihin, lasten liikuntamäärä vähenee, koska koulukyydeillä istutaan, jne.

Itse en osallistu tällä kerralla valtuuston kokoukseen, koska ensimmäisenä varavaltuutettuna pääsen vain jos joku valtuutetuista on estynyt. Asialistalla on kuitenkin yksi kirjoittamistani aloitteista. Valtuustoaloite: Myöhäistetään koulupäivät alkamaan aikaisintaan yhdeksältä ja suunnitellaan koulupäivät niin, että koululaisilla olisi mahdollisimman yhdenmukaiset aikataulut

Joulukuun kokouksessa esitimme valtuutettu Teija Ristaniemen ja varavaltuutettu Leena Levonperän kanssa Lohjan valtuustolle aloitteen, että koulupäivät myöhäistetäisiin alkamaan aikaisintaan yhdeksältä.

Kuten lautakunnan kokouksen jälkeen kirjoitin, virkamiehet olivat kysyneet kantaa eri tahoilta, kuten koulujen työntekijöiltä, vanhempien Lokova ry -etujärjestöltä ja nuorisovaltuustolta. 72,7% koulujen rehtoreiden ja opetushenkilökunnan vastauksissa myöhentämistä ei kannatettu. Lokovan vastaus oli kielteinen ja nuorisovaltuusto esitti, että kahdessa päivässä viikossa voisi olla myöhempi koulupäivä.

Vaikka kiitän viranhaltijoita hyvästä aloitteen valmistelusta, nyt emme kuitenkaan saa tietää mitä mieltä koululaiset ovat, koska heiltä ei kysytty. Se olisi ollut loistava tilaisuus osallistuttaa lapsia ja nuoria kysymällä heidän mielipidettään heistä koskevista asioista.

Kokousasiakirjassa sanotaan näin: "Mikäli ammattilaisten vastausten perusteella voidaan todeta, että kouluaamujen myöhentäminen on mahdotonta toteuttaa aloitteen mukaisesti ei tehdä turhaa kyselyä huoltajille ja oppilaille. Ei haluta tehdä kyselyä asiasta, jota ei voida toteuttaa, tämä olisi vain näennäistä osallistamista. Lasten ääni on toki tärkeä kuulla, mutta ei kannata kysyä jos ei oikeasti voi vaikuttaa" 

Lasten ja nuorten osallistumisen ja heidän ääntensä kuulumisen ei pitäisi olla riippuvainen siitä, saako lapsi ja nuori tahtonsa läpi vai ei, vaan siitä, että heillä on mahdollisuus tulla kuulluiksi, oli heidän vastauksensa mikä tahansa. Nyt heiltä ei kysytty, eivätkä he voi nyt vaikuttaa mitenkään.

Lohjan kaupunginvaltuuston kokousta voi seurata suorana Youtuben kautta. 

Muuten, tänään on ikkalalaisten Äiti Äkäisen viimeinen näytös klo 18.00. Tervetuloa katsomaan koko perheen kesänäytelmää!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset